Lidmaatschapsovereenkomst - Grand Casino Brussels

FORGOT YOUR DETAILS?

Artikel 1: Verplichtingen

Alle bezoekers van het Grand Casino Brussels - Viage moeten de lidmaatschapsovereenkomst volgen. De volledige tekst van de lidmaatschapsovereenkomst is ter inzage aan de ingang van het casino.

De algemene voorwaarden van het "Royal Rewards programma" en de dresscode zijn beschikbaar aan de receptie. De regels van de vestiaire zijn geafficheerd aan de vestiaire. Alle documenten ook staan op de website van het casino.

Artikel 2: Veiligheid en beveiliging

 1. Voor jouw en onze veiligheid staat het gebouw onder continue video- en audiobewaking.
 2. Bezoekers moeten de instructies van de bevoegde casinomedewerkers volgen om de veiligheid, rust en orde in het casino te garanderen en om de casinospellen rustig, eerlijk en correct te laten verlopen.
 3. Bezoekers moeten elk rookverbod respecteren en de rokerszones correct gebruiken.

Artikel 3: Vereisten voor toegang en lidmaatschap

 1. Alle bezoekers moeten 21 jaar of ouder zijn.
 2. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldig, legaal, nominatief en onoverdraagbaar identiteitsbewijs (met foto) zoals een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. Het casino is wettelijk verplicht om elke persoon te registreren aan de hand van een geldig persoonlijk identiteitsbewijs. Als die wet wordt overtreden, moeten we de autoriteiten waarschuwen.
 3. Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs maken we een lidkaart voor de bezoeker waarmee hij toegang krijgt tot het casino.
 4. De lidkaart geeft enkel toegang tot de speelzones van het casino tijdens de openingsuren en is alleen geldig op de speeldag of in de periode vermeld op de kaart van de bezoeker en/of in het bezoekersregistratiesysteem.
 5. Telkens wanneer de bezoeker de speelzones betreedt, moet hij zijn lidkaart aan de bevoegde casinomedewerkers tonen. In de speelzones moeten bezoekers, wanneer een bevoegde casinomedewerker dat vraagt, meteen hun lidkaart en hun identiteitsbewijs opnieuw tonen.
 6. Lidkaarten zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval worden overgedragen. Als de lidkaart niet correct wordt gebruikt, kan deze ingetrokken worden.
 7. Een van de toegangsvoorwaarden is dat de kaarthouder akkoord gaat om zich aan het lidmaatschapsovereenkomst te houden.
 8. De lidkaart van Grand Casino Brussels - Viage is enkel geldig in Grand Casino Brussels. Grand Casino Brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade als gevolg van misbruik of verlies van de kaart. Het management van Grand Casino Brussels kan de lidkaart intrekken zonder enige rechtvaardiging.

Artikel 4: Dresscode

 1. Gasten moeten zich “smart casual” kleden in het casino.
 2. Kleding en schoenen moeten netjes, schoon, verzorgd en niet aanstootgevend zijn. We verzoeken de gasten om geen korte broeken tot boven de knie, trainingspakken, mouwloze of korte t-shirts te dragen.
 3. Het management behoudt zich recht om te beslissen of het voorkomen gepast is en dit geval per geval.
 4. Kledingstukken of accessoires die het gezicht volledig of gedeeltelijk bedekken, zoals maskers, kappen,  breedgerande hoeden, petten, zonnebrillen en gezichtssluiers zijn niet toegelaten.
 5. Mantels en dikke jassen zijn strikt verboden in de speelzones en moeten in de vestiaire nabij de receptie achtergelaten worden (tegen een kleine vergoeding).
 6. Zakken, rugzakken, handtassen en koffers kunnen worden doorzocht. Grote tassen zijn strikt verboden in de speelzones en moeten in de vestiaire bij de receptie achtergelaten worden (tegen een kleine vergoeding). Wij aanvaarden geen zakken die groter zijn dan de afmetingen van standaard vliegtuighandbagage ( maximum 55 cm x 45 cm x 25cm, of 125 cm in de lengte).
 7. Het casino aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade aan gelijk welk item dat in de vestiaire wordt achtergelaten.
 8. Vuur- of andere wapens zijn strikt verboden in het hele gebouw.

Artikel 5: Spelbeveiliging

 1. Voor bezoekers in de speelzones is het niet toegelaten om:
  • mechanische, elektrische of elektronische apparaten zoals smartphones, gsm's, tablets, laptops, mediaspelers of koptelefoons (hierna 'apparaten') te gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van de live speeltafels of elektronische spelautomaten, ook wanneer bezoekers aan die tafels of machines zitten of er in de buurt staan.
  • notities , gerelateerd met het spel, te maken aan speeltafels met kaartspelen, met uitzondering van het spel (Mini/Midi) punto banco, als de notities bestaan uit 'punto', 'banco' of 'égalité'.
  • een professionele of commerciële tussenkomst te bieden bij casinospellen, of de andere bezoekers geld of waardevolle items aan te bieden.
 2. Het management behoudt zich het recht voor om het gebruik van ALLE apparaten in het casino te beperken of verbieden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: video-apparatuur, camera's, gsm's met camera, gsm's, intelligente brillen, tablets, computers, smartphones enz.

Artikel 6: Speciale speelzones

 1. Bezoekers kunnen toegang krijgen tot het afzonderlijke deel van het casino met spellen met hogere inzet dan in de andere speelzones wanneer de bezoeker deelneemt aan het spel of wanneer hij toestemming krijgt van een bevoegde casinomedewerker.
 2. Het casino kan verschillende zones inrichten in een speelzaal voor speciale evenementen, bezoeken in groep en voor bezoekers die - op uitnodiging van de casinomedewerkers - een introductie tot de casinospellen en slotmachines krijgen.

Artikel 7: Zitplaatsen

Zitplaatsen aan de speeltafels en slotmachines zijn voorbehouden voor bezoekers die aan het spel deelnemen. Het casino kan een bezoeker vragen de zitplaats te verlaten als die niet aan het spel deelneemt.

Artikel 8: Geweigerde toegang

Grand Casino Brussels - Viage kan de toegang weigeren tot de spelzones, of alle andere zones waar Grand Casino Brussels – Viage’s verantwoordelijk voor is, aan elke persoon:

 1. waarvan Grand Casino Brussels – Viage vindt dat hij de indruk geeft de orde en vrede te zullen verstoren of een eerlijk en correct spelverloop te zullen verhinderen.
 2. die een toegangsverbod tot het casino heeft aangevraagd.
 3. die de  lidmaatschapsovereenkomst of spelregels heeft overtreden, of de indruk geeft dat hij die regels zou negeren.
 4. die al eens de toegang geweigerd werd omdat hij de lidmaatschapsovereenkomst overtrad, als die uitsluiting nog niet vervallen is.
 5. die in een categorie zit die wordt uitgesloten door de Belgische Kansspelcommissie.
 6. die gebrek aan respect toont en/of onbeleefd en/of agressief is tegen andere klanten en/of medewerkers.
 7. die frauduleus gebruik maakt van de kaart of voordelen van iemand anders of iets gebruikt of meeneemt wat niet van hem is.
 8. die de indruk geeft dronken te zijn of onder de invloed van medicatie/illegale stoffen.
 9. die vaak in het casino rondhangt.

*De lijst is niet exhaustief

Artikel 9: Uitsluiting

Alle uitgesloten personen zullen opgenomen worden in een intern bestand dat enkel toegankelijk is door Grand Casino Brussels VIAGE en dat enkel wordt gebruikt om de toegangscontrole te beheren.

 1. Bezoekers moeten de lidmaatschapsovereenkomst naleven.
 2. Als de lidmaatschapsovereenkomst niet wordt nageleefd, kan bezoekers gevraagd worden het casino te verlaten.
 3. Toegang tot het casino kan voor een bepaalde periode worden geweigerd.
 4. Na overleg kan een beperkte toegang worden opgelegd.
 5. Een uitgesloten persoon die toegang wenst tot het casino moet een schriftelijk formeel verzoek indienen bij het management van Grand Casino Brussels VIAGE.

In geval van uitsluiting of intrekking van de lidkaart zullen de persoonsgegevens opgeslaan worden in een bestand en zal het casino deze verwerken met bedoeling inbreuken te bestrijden en de bescherming van de klanten en het casino te garanderen.

De gegevens die in dit bestand worden opgenomen, zijn de naam, voornaam, geboortedatum, reden van de uitsluiting, datum en de duur van de uitsluiting.

Deze gegevens zullen meegedeeld worden aan alle andere casino’s die aangesloten zijn bij de Groep van de Belgische Casino’s (Blankenberge-Middelkerke-Oostende-Knokke-Namur-Dinant-Chaudfontaine-Spa). Zij slaan deze informatie ook op en verwerken deze met dezelfe reden.

Artikel 10: Excluded Persons Information System (EPIS)

Grand Casino Brussels - Viage neemt geen verantwoordelijkheid op indien EPIS (Excluded Persons Information System) van de Belgische Kansspelcommissie offline is en uitgesloten personen hierdoor illegaal toegang krijgen tot het casino. Indien een persoon misbruik maakt van het offline zijn van EPIS en zo aldus het casino betreedt, zal hen gevraagd worden onmiddellijk het gebouw te verlaten. De Belgische Kansspelcommissie zal dan ook ingelicht worden.

Artile 11 : Data beveiliging

Om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, kan Grand Casino Brussels - Viage uw persoonlijke gegevens gebruiken. Grand Casino Brussels - Viage kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor zakelijke doeleinden en bedrijfsanalyses wanneer u toestemming geeft aan het einde van deze overeenkomst.

Gedurende uw bezoek aan het casino worden er mogelijks foto's en/of beeldopnames gemaakt door Viage, deze opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, alleen met verwerkers die een verwerkersovereenkomst hebben met Grand Casino Brussels - Viage.

De verwerking van uw gegevens wordt geregeld in overeenstemming met de AVG.

 Artikel 12: Disclaimer

Het management van Grand Casino Brussels - Viage behoudt zich het recht om de inhoud van de lidmaatschapsovereenkomst te wijzigen wat duidelijk zal worden aangeduid aan de ingang van het casino gedurende 30 dagen na de wijzigingen.

TOP